traballa con nós

DEXO atópase en proceso de ampliación de plantilla.

Procuramos profesionais cualificados en distintas disciplinas técnicas, con capacidade para o traballo en equipo e a asunción de responsabilidades.

Procesos de selección abertos:

Posto: ENXEÑEIRO / ENXEÑEIRO TÉCNICO EN PRÁCTICAS PARA OFICINA TÉCNICA
Data: 20/05/2020
Precísase:
- Grado en Enxeñería (Civil, Eléctrica, Mecánica ou Electrónica)
Valórase:
- Formación en Prevención de Riscos Laborais.
- Coñecementos de software técnico (Autocad, Presto, Cype, etc).
Posto: INSTALADOR ELECTRICISTA EN B.T. A XORNADA COMPLETA
Data: 08/05/2020
Precísase:
- Experiencia demostrable no sector industrial e/ou terciario.
- Formación en Prevención de Riscos Laborais.
Valórase:
- Coñecementos de fabricación de cadros eléctricos.
- Coñecementos de soldadura eléctrica.
Posto: INSTALADOR FRIGORISTA A XORNADA COMPLETA       
Data: 07/05/2020
Precísase:
- Experiencia demostrable no sector industrial e/ou terciario.
- Formación en Prevención de Riscos Laborais.
Valórase:
- Carnet de manipulador de gases.

Se estás interesado en traballar con nós, envíanos o teu currículum:

  Nombre (requerido)

  Correo electrónico (requerido)

  Asunto

  Mensaje