REFORMA INSTALACIÓNS DE CENTRO DE ENSINANZA

Reforma integral da instalación de auga dun Instituto de Ensinanza Secundaria, incluíndo nova acometida con tubaxe de polietileno electrosoldable en zanxa, nova tubaxe de distribución interior en acero inoxidable AISI 316, nova valvulería en acero inoxidable, adecuación do cuarto de bombas, colectores, filtros, fluxores e demáis accesorios.

CLIENTE: Xunta de Galicia

Comments are closed.

Post Navigation