PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

Segundo as indicación do Ministerio de Sanidade e o novo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crisis sanitaria ocasionada polo Covid-19, informamos que DEXO puxo en marcha as medidas necesarias para evitar no posible a propagación do virus, mantendo a súa actividade e o servicio os nosos clientes en todas as áreas e mediante os medios necesarios para cumprir coa nova normativa.

O protocolo interno activado inclúe, entre outras medidas, as seguintes:

» Quedan restrinxidas as visitas comerciais.

» Mantense activa a atención telefónica e o funcionamento normal dos correos electrónicos.

» Para a entrega de materiais nas nosas instalacións é imprescindible que o provedor o notifique con anterioridade por teléfono ou email, e poder realizar a recepción coas medidas de seguridade oportunas.

O horario de recepción de materiais nas nosas instalacións axustase provisionalmente e ata novo aviso ao seguinte:  9:00 a 14:00h.

Comments are closed.

Post Navigation