PRESENTACIÓN DO MODELO DE ORDEANZA DE REHABILITACIÓN

A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Fundación La Casa que Ahorra (FLCQA) han presentado en Vigo o novo Modelo de Ordeanza de Rehabilitación.

Programa-difusion-Modelo-Ordenanza-Rehabilitacion-VIGO

Este modelo persigue regular as condicións e procedementos que garanticen o cumprimento do deber de conservación e, en particular, autorizar as intervencións que teñan o carácter de obras e traballos de rehabilitación, rexeneración o renovación en chan urbán.

www.lacasaqueahorra.org

Neste novo modelo preténdese dar cumprimento as medidas que permitan mellorar a eficiencia enerxética dos edificios, instalacións e construccións, e facilitar o acceso e a utilización dos mesmos conforme as condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade, de acordo có exixido pola lexislación aplicable.

IMAG0272

Comments are closed.

Post Navigation