MANTEMENTO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Mantemento e revisión anual de Centro de Transformación cun transformador seco de 1.600kVA, según Real Decreto 337/2014, de 9 de maio, que aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade nas instalacións eléctricas de alta tensión, e en particular, o Artigo 21: Inspeccións periódicas das instalacións.

 

CLIENTE: Planta de Procesamiento de Aves

Comments are closed.

Post Navigation