INTEGRACIÓN DO G.E. DA CALDEIRA DE RECUPERACIÓN

Intregración e posta en servicio, durante a parada técnica anual, dp Grupo Electróxeno de emerxencia para os servicios críticos da Caldeira de Recuperación da fábrica, desenrolando os traballos de enxeñaría, instalación e coordinación das diferentes empresas involucradas no proxecto, dende a toma de datos inicial, ata a posta en marcha.

CLIENTE: Industria de Fabricación de Pasta de Celulosa (Asturias)

Comments are closed.

Post Navigation