INSTALACIÓN DE 400kW DE POTENCIA TÉRMICA

Instalación de 400kW de potencia térmica para calefacción e ACS, incluíndo: montaxe de catro caldeiras de condensación con funcionamento en cascada, instalación receptora de gas natural (canalización enterrada, armario de regulación, electroválvula e tubería de conexión a caldeiras e cociña), saida de humos, montaxe de bombas e reforma dos circuitos de calefacción, instalación de captación solar (captadores, interacumuladores, grupo hidráulico e vaso de expansión), instalación de cadros de alimentación eléctrica e sistema de control, montaxe de portas contra incendios y reformas de obra civil.

 

Comments are closed.

Post Navigation