REVOGAN O IMPOSTO AO SOL

Revogan o imposto ao sol

O Goberno decideu revogar o chamado ‘imposto ao sol’, que dificudaba e desanimaba o desenrolo da enerxía solar fotovoltaica e o autoconsumo eléctrico en España, dentro das medidas incluídas no real decreto lei aprobado o 5 de outubro polo Consello de Ministros. A ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, dixo que esta medida ten como obxectivo aliviar “a demora de España neste asunto”, xa que non é lóxico que “un país rico en sol como España teña 1.000 instalacións, fronte ao millón que ten Alemaña”. “Hai un longo percorrido”, dixo.

Ademais, recoñécese o dereito ao autoconsumo compartido por un ou varios consumidores, o que permitirá a explotación das economías de escala; así como para auto-consumir electricidade sen peaxes ou cargas. Por conseguinte, revógase a carga imposta ao consumidor autónomo para a enerxía xerada e consumida na súa propia instalación, o chamado ‘imposto ao sol’. Segundo o Executivo, o desenvolvemento do autoconsumo garante aos consumidores “o acceso a alternativas máis económicas e respectuosas cos límites do planeta, contribúe a reducir as necesidades da rede eléctrica, xerará maior independencia enerxética e reduce as emisións de gases de efecto invernadoiro“. Ademais, considera que é unha actividade “xeradora de empregos vinculados á transición ecolóxica, como xa se demostrou nos países que nos rodean”. Xa o ano pasado e o pasado mes de maio, todos os grupos políticos, coa excepción do Partido Popular, apoiaron no Congreso dos Deputados o recoñecemento do dereito a autoconsumir electricidade sen ningún custo. Deste xeito, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, finaliza o real decreto sobre autoconsumo eléctrico aprobado polo goberno anterior en 2015, que foi o primeiro regulamento para que os consumidores puidesen xerar a súa propia electricidade, mais que naceu envolta de polémica, debido ao chamado “imposto ao sol”, e que chegou a ser avalado polo Tribunal Supremo.

Beneficios para o consumidor

Segundo IDEA, o autoconsumo contribúe a reducir o aumento do prezo da electricidade no mercado maiorista diario pola diminución da demanda (se o consumo propio aumenta, as compras no pool reduciranse) e aumentará a oferta (se hai excedentes de enerxía propia producida, producirase un aumento da enerxía). Ademais, a produción de enerxías renovables é máis económica que a de fontes fósiles o que pode causar un abaratamento xeneralizado. Pero tamén no día a día, o autoconsumo é máis rendible para as familias. Segundo Jorge Morales de Labra, para unha familia media, o autoconsumo significaría un aforro de 40 euros ao mes nunha factura de 70, é dicir, a produción e consumo propios reduce a factura eléctrica nun 60%, aínda que advirte que esta cifra variará segundo o tipo de consumo. O investimento inicial para unha familia media sería de 5.200 euros, o que supón uns 10 paneis que ocuparían uns 20 metros cadrados de superficie, co que se produciría a mesma enerxía que se consumirá, en termos anuais, porque no verán producirase máis e menos no inverno.

Comments are closed.

Post Navigation