IMPLANTACIÓN NOVO CONTROL DE PROCESO ESTACIÓN DEPURADORA

Traballos de reforma do control do proceso dunha estación depuradora, incluíndo a sustitución do armario de proteccións, a integración de novos equipos profibus e o desenrolo e a implantación da nova automatización do proceso con acceso mediante scada local e remoto.

CLIENTE: Empresa do Sector do Automóvil.

Comments are closed.

Post Navigation