CONVOCATORIA 2016: SUBVENCIÓNS AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Publicación por parte do INEGA da convocatoria de subvencións para empresas e autónomos en aforro e eficiencia enerxética para o ano 2.016.

www.inega.es

bannerPRX2016_cas.jpg_2087959231

Os conceptos subvencionables son os seguintes:

– Auditorías enerxéticas integrales.

– Mobilidade con combustibles alternativos. Adquisición de novos vehículos ou transformación dos existentes.

– Implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme a Norma ISO 50.001.

– Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e servizos.

– Inversións en sustitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso productivo ou sistemas auxiliares.

– Mellora de instalacións de iluminación en centros productivos do sector industrial.

– Implantación de sistemas de contabilización/telexestión de consumo de enerxía asociados a outras actuacións de aforro enerxético.

– Proxectos de instalacións fotovoltaicas, solares térmicas e bombas de calor que contribuan a aumentar a eficiencia enerxética das empresas.

A inversión mínima para que a actuación sea subvencionable será de 10.000 euros, que se reduce a 6.000 euros no caso de auditorías enerxéticas. Cada solicitud comprenderá unha única actuación ou varias actuacións homoxéneas a executar no mesmo emplazamento. Cada empresa pode presentar tantas solicitudes como desexe.

Comments are closed.

Post Navigation