COMEZO ADECUACIÓN NAVE PARA PLATAFORMA LOXÍSTICA DE CARNE

Comezo dos traballos de adecuación de nave para plataforma loxística de carne, consistentes na reforma do C.T. (incluíndo novas cabinas e transformador), instalación eléctrica de M.T., instalación eléctrica de B.T. e instalación de protección contra o lume.

Comments are closed.

Post Navigation