CIMENTACIÓN TANQUES E CUBETOS APQ

Traballos de cimentación mediante micropilotes e encepados, muros de contención e soleiras de formigón armado, estruturas metálicas de acceso e impermeabilización mediante pintura antiácido para cubetos e tanques APQ.

CLIENTE: Industria de Fabricación de Pasta de Celulosa (Pontevedra).

Comments are closed.

Post Navigation