ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN M.T.

Traballos eléctricos e de obra civil para alimentación eléctrica en M.T. consistindo en: entronque coa liña existente da compañía a nivel de tensión de 20kV, liña subterránea de Media Tensión con condutores RHZ1-240 entubados en zanxa de alimentación o CS de 800kVA, edificio prefabricado de formigón para “Centro de Seccionamento de compañía” e “Centro de Seccionamento e Medida do Centro de Transformación particular”, líña subterránea de Media Tensión con condutores RHZ1-150 entubados en zanxa de alimentación o CT particular en antena, edificio prefabricado de formigón para “Centro de Transformación particular de 250kVA” e liña de Baixa Tensión de alimentación a CXBT.

CLIENTE: Xunta de Galicia.

Post Navigation