INSTRUMENTACIÓN

Instalación de canalización eléctrica, cableado de alimentación e sinais de válvula atmosférica e caudalímetros Annubar.

01_Caudalímetros02_Bornero

CLIENTE: Industria de Fabricación de Pasta de Celulosa (Pontevedra)

Comments are closed.

Post Navigation