AVANCE DE OBRA LIÑA DE ALIMENTACIÓN EN M.T.

Finalizados os traballos da primera fase de obra civil, comenzan os traballos de instalación eléctrica co tendido do cableado 12/20kV polas canalizacións soterradas, executando as tiradas da liña da compañía (entre poste e centro de seccionamento) e da liña privada (entre centro de seccionamento e centro de transformación).

Comments are closed.

Post Navigation