mantementos industriais

En DEXO ofrecemos servizos de mantemento preventivo e correctivo integral de industrias, centros de ensino, centros hospitalarios e locais comerciais.

O mantemento é clave para alongar a vida útil das instalacións, mantendo o rendemento e a eficiencia enerxética. Os nosos servizos inclúen revisións iniciais, periódicas, sistemas de control mediante telexestión e xestión documental de equipos e instalacións, así como propostas de mellora e corrección de defectos.

20150402205401_474

Ademais de mantementos integrais, tamén realizamos mantementos individualizados de:

» Centros de transformación.

» Locais de pública concorrencia.

» Instalacións de iluminación interior y exterior.

» Instalacións de climatización.

» Intalacións de protección contra incendios.

» Mantemento permanente de instalacións eléctricas de baixa tensión.

» Mantemento permanente de obra civil.

» Servizo de asistencia 24 horas.