ADECUACIÓN VESTIARIOS PAVILLÓN POLIDEPORTIVO

Adecuación de vestiarios de pavillón polideportivo, incluíndo: montaxe de falso teito metálico microperforado con velo e paneis de illamento Isover NV-70, nova instalación de iluminación con paneis LED para falso teito, nova instalación de calefacción con fan-coils tipo cassette e tuberías de PP-R con illamento térmico, nova instalación de fontanería (tuberías de aceiro INOX, duchas antivandálicas e accesorios), traballos de selado de cuberta, saneado de bancos, colgadores e portas de madeira, e traballos varios de obra civil.

CLIENTE: Xunta de Galicia

Comments are closed.

Post Navigation