INSTALACIÓNS CEIP Nº6 ILLESCAS (TOLEDO)

Coas probas finais, DEXO conclúe as instalacións para un centro educativo en Illescas (Toledo).

Do conxunto de instalación executadas, cabe destacar a montaxe dunha caldeira de biomasa de 350kW con silo de almacenamento, a instalación de climatización VRF con fluxo de refrixerante variable e tecnoloxía inverter para as aulas de educación infantil, a instalación de ventilación con 7 recuperadores de calor según a nova ErP 2018 e  as instalacións especiais de protección contra o lume (extinción automática de CO2 no silo de biomasa e extinción automática para cociña).

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN M.T.

Traballos eléctricos e de obra civil para alimentación eléctrica en M.T. consistindo en: entronque coa liña existente da compañía a nivel de tensión de 20kV, liña subterránea de Media Tensión con condutores RHZ1-240 entubados en zanxa de alimentación o CS de 800kVA, edificio prefabricado de formigón para “Centro de Seccionamento de compañía” e “Centro de Seccionamento e Medida do Centro de Transformación particular”, líña subterránea de Media Tensión con condutores RHZ1-150 entubados en zanxa de alimentación o CT particular en antena, edificio prefabricado de formigón para “Centro de Transformación particular de 250kVA” e liña de Baixa Tensión de alimentación a CXBT.

CLIENTE: Xunta de Galicia.

INSTALACIONS AMPLIACIÓN I.E.S. VILA DE CRUCES

Traballos de ampliación e reforma das instalacións dun centro educativo, incluíndo a montaxe de grupo contra incendios, batería de reserva contra incendios de 4×3000 litros, BIES, aerotermos para calefactar a zona de talleres, radiadores para calefactar a zona de aulas, nova instalación de fontanería en acero INOX, novos circuitos de calefacción, bombas de recirculación, reforma da sala de calderas e obra civil comprementaria.

Post Navigation